previous arrow
next arrow
Slider

会长的话

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
 • 本会新闻
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider
 • 宣教讲座会

卫理公会砂拉越华人年议会宣教部配合7月宣教月主办一系列线上宣教讲座会。

网上直播
宣教讲座会(四):介绍工场和需要
日期:2020年7月25日
时间:7:30pm – 8:15pm [马来西亚时间]
信息:刘世尧牧师
专题:王宝星牧师
见证:刘利隆宣教士(泰国)

 
教会节期图下载
8月份教会节期图案下载 
 1. 感恩主日
 2. 文字布道/事业主日

更多

 • 30/7-1/8   D6 家庭事工大会在西马
 • 31/7-1/8  年会成团代表大会在美里
 • 6-8/8       总议会妇女会会议在吉隆坡
 • 7-8/8      亲子营在诗巫
 • 19-22/8  圣经辅导之辅导与生理学在诗巫
 • 24-28/8  延伸神学: 心灵辅导在诗巫卫理神学院
 • 29-31/8  年会初成代表大会,在诗巫
 • 29-31/8  年会青团代表大会,在诗巫

更多

导读科

1.真理浅说科
2.A Joyful Living
3.丰盛的生命
 

普通科

1.耶稣的生平教训
2.The Life And Teachings of Jesus Christ

初级科

1.马太福音
2.约翰福音
3.使徒行传

4.罗马书