18 Nov 砂拉越卫理乐龄学习中心特备节目(1):美里区乐龄学习中心之口琴表演

乐龄长辈老当益壮,活到老,学到老,砂拉越卫理乐龄学习中心特备节目……

第一期:美里区乐龄学习中心之口琴表演

 

*可点击图片观看视频*

————————————————————————————————————

更多本会消息可留守:

《卫理报》面子书:https://www.facebook.com/weiLiBao

年会资讯传播部面子书:https://www.facebook.com/icbsarawak/

砂拉越华人年议会面子书:https://www.facebook.com/scacmy/