Feb 21 2022年大斋期默想篇订购(电子版)

2022年大斋期将于3月2日(圣灰日)开始。若您需要纸本《大斋期默想篇》请于办公时间联系崇拜与音乐部(084-332 708)购买,存货有限,先到先得。

您也可以 点击这里 或 扫描二维码注册购买电子版《大斋期默想篇》。

愿这个大斋期,我们继续透过神的话经历神丰盛的爱与恩典。

————————————————————————————————————

更多本会消息可留守:

砂拉越华人年议会面子书:https://www.facebook.com/scacmy/

《卫理报》面子书:https://www.facebook.com/weiLiBao

年会资讯传播部面子书:https://www.facebook.com/icbsarawak/